První zapnutí chladícího zařízení

Vždy postupujte podle návodu, který naleznete ve složce, kterou jste od nás obdrželi. Návod také naleznete na našich stránkách, případně po načtení QR/NFC kódu, který naleznete na výčepním zařízení.

Stručný návod

  • vyberte potřebný naražeč
  • zapojte hadici pro vzduch do výčepního zařízení a do naražeče
  • zapojte hadici pro tekutinu do výčepního zařízení a do naražeče
  • Narazte naražeč na KEG sud
  • zapněte napájení výčepního zařízení
  • zapněte komprtesor/plyn
  • Nastavte teplotu (ze začátku nikdy nedávat na MAX, hrozí zamrznutí chladícího zařízení.